دوره های زبان آلمانی

 >پشت

Neue Nachbarschaft Moabit

سطح زبانزمانجاهای خالیملاحظات
Sprach-Caféدوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه 18:00-19:30بله
Sprach-Caféجمعه 10:00-12:00بلهفقط بانوان
ثبت نام لازم نیست. می توانید در کلاس شرکت کنید.
Nur für Geflüchtete

Beusselstraße 26, 10553 Berlin-Moabit (Tiergarten)
پست الکترونیک: neuenachbarschaft [at] gmail [punkt] com · آدرس اینترنتی
آخرین به روز رسانی در تاریخ 02/02/2019