دوره های زبان آلمانی

 >پشت

Offene Tür e.V.

سطح زبانجاهای خالی
آلفابله
A1.1بله
A1.2بله
A2بله
B1بله
B2بله
کمک تحصیلیبله
بعد از ظهر مصاحبهبله
ثبت نام قبلی لازم است: سه شنبه 16:00-17:00

Sprengelstraße 15, 13353 Berlin (Wedding)
U6/S-Bahn Wedding, U9 Amrumer Straße
پست الکترونیک: offenetuerev2009 [at] hotmail [punkt] de · آدرس اینترنتی
آخرین به روز رسانی در تاریخ 26/09/2019