دوره های زبان آلمانی

 >پشت

Mehringhofverein e.V.

سطح زبانزمانجاهای خالی
A2.2دوشنبه, پنجشنبه 13:00-16:30بله
ثبت نام لازم نیست. می توانید در کلاس شرکت کنید.

Gneisenaustr. 2a, 10961 Berlin (Kreuzberg)طبقه اول
U6, U7 Mehringdamm
محوطه دوم سمت راست، طبقه اول سمت چپ، سالن آبی
تلفن 030/7854618, 0157/54386400
آخرین به روز رسانی در تاریخ 22/10/2019