دوره های زبان آلمانی

 >پشت

Mehringhofverein e.V.

سطح زبانزمانجاهای خالیشروع دوره
A1.1دوشنبه, پنجشنبه 13:00-16:30بله? noch offen / tba
ثبت نام لازم نیست. می توانید در کلاس شرکت کنید.

Gneisenaustr. 2a, 10961 Berlin (Kreuzberg)طبقه اول
U6, U7 Mehringdamm
محوطه دوم سمت راست، طبقه اول سمت چپ، سالن آبی
تلفن 030/7854618, 0157/54386400
آخرین به روز رسانی در تاریخ 24/06/2020