دوره های زبان آلمانی

 >پشت

KuB

سطح زبانجاهای خالی
آلفاnein (Corona)
A1.1بله
A1.2بله
A2.1بله
A2.2بله
B1.1nein (Corona)
B1.2nein (Corona)
B2nein (Corona)
دوره مادر و کودکnein (Corona)
دوره های مکالمهnein (Corona)
ثبت نام قبلی لازم است: dk-anmeldungen [at] kub-berlin [dot] org

Kontakt- und Beratungsstelle für Flüchtlinge und Migrant_innen
Oranienstr. 159, 10969 Berlin (Kreuzberg)
طبقه همکف
U8 Moritzplatz, Bus M29 Oranienplatz
پست الکترونیک: kontakt [at] kub-berlin [punkt] org · آدرس اینترنتی
آخرین به روز رسانی در تاریخ 24/06/2020