دوره های زبان آلمانی

 >پشت

KuB

سطح زبانجاهای خالی
آلفابله
A1.1خیر
A1.2خیر
A2.1بله
A2.2بله
B1بله
B2بله
دوره مادر و کودکخیر (Corona)
دوره های مکالمهبله
ثبت نام قبلی لازم است: dk-anmeldungen [at] kub-berlin [dot] org

Kontakt- und Beratungsstelle für Flüchtlinge und Migrant_innen
Oranienstr. 159, 10969 Berlin (Kreuzberg)
طبقه همکف
U8 Moritzplatz, Bus M29 Oranienplatz
پست الکترونیک: kontakt [at] kub-berlin [punkt] org · آدرس اینترنتی
آخرین به روز رسانی در تاریخ 12/09/2020