دوره های زبان آلمانی

 >پشت

Multitude

سطح زبانزمانمحل ملاقات
Sprach-Café, Hausaufgabenbetreuungچهارشنبه 17:00Radickestraße (Adlershof)
Sprach-Café, Hausaufgabenbetreuungدوشنبه, چهارشنبه 19:30-21:00Soorstraße (Charlottenburg)
Sprach-Café, Hausaufgabenbetreuungسه شنبه, پنجشنبه 19:30-21:00Rosa-Luxemburg-Platz (Mitte)
ثبت نام قبلی لازم است.
https://www.multitude-berlin.de/kontakt

آدرس اینترنتی
آخرین به روز رسانی در تاریخ 29/09/2019