دوره های زبان آلمانی

 >پشت

Evangelische Freikirche Jakobus

سطح زبانزمانجاهای خالیملاحظات
Sprachcaféجمعه 16:00-17:30بلههمراه با مراقبت از کودکان
درس ارائه نمیشود in den Schulferien.
ثبت نام لازم نیست. می توانید در کلاس شرکت کنید.

John-Locke-Str. 48, 12305 Berlin-Lichtenrade (Tempelhof-Schöneberg)
S Lichtenrade
پست الکترونیک: fernando [punkt] patzi [at] freenet [punkt] de · تلفن 0177/1976959
آخرین به روز رسانی در تاریخ 09/10/2022