دوره های زبان آلمانی

 >پشت

Evangelische Freikirche Jakobus

سطح زبانزمان
Sprach-Caféجمعه 16:00-17:30
ثبت نام لازم نیست. می توانید در کلاس شرکت کنید.

John-Locke-Str. 48, 12305 Berlin-Lichtenrade (Tempelhof-Schöneberg)
S Lichtenrade
پست الکترونیک: stephanie [punkt] siegmund [at] 4siegmund [punkt] de
آخرین به روز رسانی در تاریخ 12/09/2020