دوره های زبان آلمانی

 >پشت

STZ Nachbarschaftshaus Kiek in

سطح زبانزمانملاحظات
Sprach-Caféچهارشنبه 16:00-18:00Jeden 1. und 3. Mittwoch des Monats
ثبت نام لازم نیست. می توانید در کلاس شرکت کنید.

Rosenbecker Str. 25/27, 12689 Berlin (Marzahn-Hellersdorf)
S Ahrensfelde, Bus 197, 390, Tram M8, 16
پست الکترونیک: info [at] weltgewandt-ev [punkt] de · آدرس اینترنتی
آخرین به روز رسانی در تاریخ 02/02/2019